Vi sjunger i Körklangen

Körklangen består av ett 30-tal medlemmar, inklusive vår musikaliska ledare, Anna Mörner.
Vi är elva sopraner, åtta altar, sex tenorer och åtta basar.

                        Sopraner
Agneta Stenberg, Elisabeth Darwall, Eva Demle, Gunvor Markgren Andersson, Ulla Heimer,Ylva Kinnman, Eva Benne, Emma Lindgårdsson, Charlotta Pantzar, Jenny Ryttergard, Ulrika Kristerson.

                       Altar
Anna Johansson
, Barbro Lindegren-Olsson, Christel Göransson, Kristina Edlund, Mona Lindberg, Monica Lundberg, Bitte Lydén, Ingrid Gustavsson.

                         Tenorer 
 
Bengt Andersson, Lennart Andersson, Per Rosenlund, Lotte Wieslander, Daniel Petersson, Paul Lindén.

Vår fantastiska körledare 
Anna Mörner.

                          Basar
Håkan Andersson, Jan Croné, Stefan Lundberg, Tomas George, Palle Andersson, Martin Rosén., Daniel Jönsson, Lars Bernhardsen.
 

Hela körklangen.