Vi sjunger i Körklangen

Körklangen består av 32 medlemmar, inklusive vår musikaliska ledare, Anna Mörner.
Vi är tio sopraner, nio altar, fem tenorer och sju basar.

                        Sopraner
Agneta Stenberg, Elisabeth Darwall, Eva Demle, Gunvor Markgren Andersson, Ingrid Bergstrand, Linda Wiklander, Ulla Heimer, Ulrika Kristerson, Ylva Kinnman, Eva Benne.

                       Altar
Anna Johansson
, Barbro Lindegren-Olsson, Christel Göransson, Kristina Edlund, Matilda Gustafsson, Mona Lindberg, Monica Lundberg, Bitte Lydén, Lotte Wieslander.

                         Tenorer 
 
Bengt Andersson, Lars Bernhardsen, Lennart Andersson, Per Rosenlund,  Marcus Fridquist.

Vår fantastiska körledare 
Anna Mörner.

                          Basar
Daniel Petersson, Håkan Andersson, Jan Croné, Stefan Lundberg, Tomas George, Palle Andersson, Christopher Levin.
 

Hela körklangen.