Vi sjunger i Körklangen

Körklangen består av ett 30-tal medlemmar, inklusive vår musikaliska ledare, Anna Mörner.
Vi är åtta sopraner, åtta altar, sju tenorer och sex basar.

                        Sopraner
Agneta Stenberg, Elisabeth Darwall, Eva Demle, Gunvor Markgren Andersson, Ulla Heimer,Ylva Kinnman, Eva Benne, Ingrid Gustavsson.

                       Altar
Anna Johansson
, Barbro Lindegren-Olsson, Christel Göransson, Kristina Edlund, Mona Lindberg, Monica Lundberg, Bitte Lydén, , Ulrika Kristerson.

                         Tenorer 
 
Bengt Andersson, Lars Bernhardsen, Lennart Andersson, Per Rosenlund, Lotte Wieslander, Daniel Petersson, Christopher Levin.

Vår fantastiska körledare 
Anna Mörner.

                          Basar
Håkan Andersson, Jan Croné, Stefan Lundberg, Tomas George, Palle Andersson, Martin Rosén.
 

Hela körklangen.